• MŠ je umiestnená v strede sídliska Juh III.

     Pozostáva z troch komplexov - pavilónov A- B- C. V každom pavilóne sú dve triedy.

     MŠ navštevuje 138 detí v šiestich triedach.

     Sú to triedy :

     KVIETKOVÁ, MOTÝLIKOVÁ, SLNIEČKOVÁ,  LIENKOVÁ,

     HVIEZDIČKOVÁ A SRDIEČKOVÁ

  • Kontakty

   • MATERSKÁ ŠKOLA pri ZŠ Jarná ulica 3293/16, 058 01 Poprad
   • MATERSKÁ ŠKOLA, Jarná ulica 3293/16, 058 01 Poprad
   • 052/ 774 23 20 0910 890 336
   • msjarna.poprad@szm.sk
   • stanislava.bodyova@gmail.com
 • Fotogaléria

  • Naši futbalisti
  • Naše prvé pokusy vo vode.
  • Plavecký výcvik
  • Korčuľovanie
  • Lyžiarsky výcvik
  • Naši futbalisti