• Ako pripraviť dieťa na úspešný vstup do materskej školy?

      

     - navštíviť MŠ spolu - rodič a dieťa

     - nestrašiť dieťa materskou školou

     - pripravovať dieťa doma na vstup do materskej školy–

       rozprávať sa o tom, čo tam bude

     - oboznámiť dieťa s prostredím

     - adaptácia na nové prostredie

      

     Čo by malo dieťa pred nástupom do MŠ vedieť?

     v  mať osvojené základné hygienické návyky – umývať sa, používať WC, čiastočne sa obliekať, obúvať, jesť, zaobísť sa bez cumlíka a dojčenskej fľaše

     v  rodičia by mali u dieťaťa rozvíjať samostatnosť

     v  dieťa nemusí vedieť všetko urobiť samé, ale pri obliekaní sa správa aktívne a pani učiteľka mu "len" zapne bundičku, zaviaže šnúrky a pod.

      

     Aký je vhodný vek vstupu do MŠ ?

     ·   Vhodný vek vstupu do MŠ je individuálny- optimálne keď má dieťa 3 roky.

     ·   Deti, ktoré vstupujú do MŠ mladšie ako trojročné, sú náchylnejšie na ochorenia a častejšie ostávajú doma.

     ·   Na druhej strane staršie deti (staršie ako 4 roky) sa už horšie adaptujú na kolektív, nechcú odchádzať z domu od rodičov a ráno sú plačlivé.

      

     Prečo deti plačú, keď ich rodičia odprevádzajú do materskej školy?

     ·   ovplyvňujú to rôzne faktory, napr. silná citová väzba na matku

     ·   dieťa je ešte závislé na dospelých

     ·   dieťa si ešte nevytvorilo dostatočnú väzbu na učiteľku alebo iné deti

     ·   dieťa v MŠ nechce spať, alebo jesť

     ·   nemá kamarátov, alebo sa mu deti posmievajú

     ·   nepáči sa mu pani učiteľka

     Ako pomôcť dieťaťu prekonať plač pri odchádzaní do MŠ?

     ·   pomôžeme mu prekonať vstup tým, že ideme s ním

     ·   uvedomíme si, že každé dieťa je iné a hľadáme, čo u toho nášho dieťaťa spôsobuje jeho nespokojnosť s MŠ

     ·   vhodná je postupná adaptácia

     ·   spolupráca rodiny a školy

     ·   treba si zvyknúť – každý potrebuje iný čas

     ·   dovoliť dieťaťu priniesť si obľúbenú hračku

     ·   rozprávať sa s ním o materskej škole – ak plače pýtať sa na vysvetlenie

  • Kontakty

   • MATERSKÁ ŠKOLA pri ZŠ Jarná ulica 3293/16, 058 01 Poprad
   • MATERSKÁ ŠKOLA, Jarná ulica 3293/16, 058 01 Poprad
   • 052/ 774 23 20 0910 890 336
   • msjarna.poprad@szm.sk
   • stanislava.bodyova@gmail.com
 • Fotogaléria

  • Naši futbalisti
  • Naše prvé pokusy vo vode.
  • Plavecký výcvik
  • Korčuľovanie
  • Lyžiarsky výcvik
  • Naši futbalisti