• PREVÁDZKOVÁ DOBA V MŠ: 6:30 hod.-16:30 hod.

  • Prihlásenie

  • Fotogaléria

   • Naši futbalisti
   • Naše prvé pokusy vo vode.
   • Plavecký výcvik
   • Korčuľovanie
   • Lyžiarsky výcvik
   • Naši futbalisti
  • Mapa

  • Milí rodičia a priatelia školy, 

   dovoľujeme si Vás osloviť a požiadať Vás o podporu aktivít Občianskeho združenia Jarníček formou darovania 2% z Vašej dane z príjmov, ktorú ako právnická alebo fyzická osoba odvádzate. Poskytnutie 2 % pre Vás nebude znamenať žiaden výdavok navyše, keďže ide o časť dane, ktorú občianskemu združeniu  poskytne daňový úrad  a „neprepadne“ tak v prospech štátneho rozpočtu.

   (Viac o 2% z dane v sekcii Školská dokumentácia /žiadosti,tlačivá/.)

   Ďakujeme.

  • Kontakty

   • MATERSKÁ ŠKOLA pri ZŠ Jarná ulica 3293/16, 058 01 Poprad
   • MATERSKÁ ŠKOLA, Jarná ulica 3293/16, 058 01 Poprad
   • 052/ 774 23 20 0910 890 336
   • msjarna.poprad@szm.sk
   • stanislava.bodyova@gmail.com
 • Fotogaléria

  • Naši futbalisti
  • Naše prvé pokusy vo vode.
  • Plavecký výcvik
  • Korčuľovanie
  • Lyžiarsky výcvik
  • Naši futbalisti